Jachtvideo uploaden

Jachtvideo – Gebruiksvoorwaarden

Met het uploaden van een video worden de onderstaande gebruiksvoorwaarden tussen de uploader en Jvs Global Outdoor overeengekomen. Bovendien zijn deze gebruiksvoorwaarden op de bezoekers van de videogalerij van toepassing.

De uploader krijgt geen vergoeding voor het uploaden van een video.

De uploader verzekert bij het uploaden van een video dat hij over het auteursrecht voor de geüploade video beschikt ofwel in het kader van een door de auteur aan hem toegekend gebruiksrecht tot het uploaden van de video bevoegd is.

Mocht op de te uploaden video een persoon zijn afgebeeld, zo verzekert de uploader met het uploaden van de video dat de toestemming de afgebeelde persoon dan wel van zijn wettige vertegenwoordiger dan wel van het familielid van een overledene persoon voor de publicatie van het portret in de videogalerij beschikbaar is.

Het uploaden van bestanden met pornografische, belasterende, kwaadsprekende ofwel elders wederrechtelijke inhoud naar de videogalerij is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan bestanden te uploaden waarmee commerciële doeleinden worden nagestreefd (reclame-prentjes enz.).

De uploader verbindt zich met het uploaden van een video, om Jvs Global Outdoor voor enige beroep op verzuim en schadevergoeding door derden vanwege vermeende onrechtmatige daden, concurrentieovertredingen, schendingen van octrooirechten in het bedrijfsleven, auteurs- ofwel persoonsrechten te vrijwaren en aan Jvs Global Outdoor eventuele schade door middel van een dergelijke beroep te vergoeden.

Jvs Global Outdoor stelt zich niet aansprakelijk voor de doorgegeven beeldbestanden.

Jvs Global Outdoor behoudt zich het recht voor, om video’s zonder voorafgaande aankondiging en zonder aangifte van redenen uit de videogalerij te wissen en de opname van video's zonder aangifte van redenen te weigeren.

Een toepassing van video’s voor commerciële doeleinden en/of voor doorgave aan derden is niet toegestaan. De video’s mogen niet worden gewijzigd en niet op andere websites worden gebruikt.

Wijzigingen tot deze gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde en zonder enige aankondiging vooraf mogelijk.

 Inloggen 
E-mail adres  
Wachtwoord  
 

Nog geen account? Klik hier om een nieuw account aan te maken.