Jachtfoto toevoegen

E-mail adres


Commentaar (max. 90 tekens) 

Fotogalerij – Gebruiksvoorwaarden

Met het uploaden van een foto worden de onderstaande gebruiksvoorwaarden tussen de uploader en Jvs Global Outdoor overeengekomen. Bovendien zijn deze gebruiksvoorwaarden op de bezoekers van de fotogalerij van toepassing.

De uploader krijgt geen vergoeding voor het uploaden van een foto in de fotogalerij.

De uploader verzekert bij het uploaden van een foto dat hij over het auteursrecht voor de geupload foto beschikt ofwel in het kader van een door de auteur aan hem toegekend gebruiksrecht tot het uploaden van de foto naar de fotogalerij bevoegd is.

Mocht op de te uploaden foto een persoon te zijn afgebeeld, zo verzekert de uploader met het uploaden van de foto dat de toestemming de afgebeelde persoon dan wel van zijn wettige vertegenwoordiger dan wel van het familielid van een overledene persoon voor de publicatie van het portret in de fotogalerij beschikbaar is.

Het uploaden van bestanden met pornografische, belasterende, kwaadsprekende ofwel elders wederrechtelijke inhoud naar de fotogalerij is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan bestanden te uploaden waarmee commerciële doeleinden worden nagestreefd (reclame-prentjes enz.).

De uploader verbindt zich met het uploaden van een foto, om Jvs Global Outdoor voor enige beroep op verzuim en schadevergoeding door derden vanwege vermeende onrechtmatige daden, concurrentieovertredingen, schendingen van octrooirechten in het bedrijfsleven, auteurs- ofwel persoonsrechten te vrijwaren en aan Jvs Global Outdoor eventuele schade door middel van een dergelijke beroep te vergoeden.

Jvs Global Outdoor stelt zich niet aansprakelijk voor de doorgegeven beeldbestanden.

Jvs Global Outdoor behoudt zich het recht voor, om foto’s zonder voorafgaande aankondiging en zonder aangifte van redenen uit de fotogalerij te wissen en de opname van plaatjes zonder aangifte van redenen te weigeren.

Een toepassing van foto’s voor commerciële doeleinden en/of voor doorgave aan derden is niet toegestaan. De foto’s mogen niet worden gewijzigd en niet op andere websites worden gebruikt.

Wijzigingen tot deze gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde en zonder enige aankondiging vooraf mogelijk.